KNICEC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้ว ม่วง - เหลือง วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน::::สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 3 สมัย รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2551 :::::ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2549 :::::: ระดับการศึกษาประจำปีการศึกษา 2544 :::::: ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน) (สมศ.)214 ม.6 ต.ชะมวง
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทร 074-617187
โทรสาร 074-617163
Email :knicec_k@yahoo.com

• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• เกียรติประวัติ
• ข้อมูลบุคลากร
• รายงานการประเมินตนเอง SAR
• แผนปฏิบัติราชการ
• แผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี
• รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS 2561
• รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS 2562
• ข้อมูล 9 ด้าน
• ติดต่อวิทยาลัย

• ข้อมูลสถานศึกษา
• ข้อมูลนักเรียน
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลจังหวัด
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
• อื่นๆๆ

• ช่างยนต์
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างเชื่อมโลหะ
• เทคนิคพื้นฐาน
• การบัญชี
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ธุรกิจค้าปลีก
• สามัญสัมพันธ์

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานการบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานทะเบียน
• งานประชาสัมพันธ์
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
• งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข่าวสาร
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-12-17 23:35:56 392 0 Approve
สอน 108 อาชีพ วิชาของชำร่วยจากผ้าขนหนูและตะกร้าสาน ในงานประชุมวิชาการนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-12-17 23:34:32 240 0 Approve
เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R ระดับภาค ภาคใต้
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-12-17 23:33:28 222 0 Approve
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
เมื่อ : 2018-12-17 23:31:51 195 0 ข่าวสาร Approve
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
เมื่อ : 2018-12-17 23:30:43 193 0 ข่าวสาร Approve
ตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
เมื่อ : 2018-12-17 23:26:36 190 0 ข่าวสาร Approve
ทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อ : 2018-04-05 15:39:20 614 0 ข่าวสาร Approve
จัดกิจกรรมโครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
เมื่อ : 2018-04-04 15:39:04 382 0 ข่าวสาร Approve
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์
เมื่อ : 2018-03-23 15:38:32 431 1 ข่าวสาร Approve
ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2018-03-15 15:38:09 435 0 ข่าวสาร Approve
โครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2018-03-09 15:37:30 437 0 ข่าวสาร Approve
จัดประกวดโครงการ นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2018-02-06 15:34:33 1278 0 ข่าวสาร Approve
โครงการ Open House 2018
เมื่อ : 2018-02-06 15:34:10 399 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมดประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติการสอนรายชั่วโมง 
ดาวน์โหลดรายละเอียด


ประกาศเรื่อง  ประกาศรายชื่อ  นักเรียน  นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติการสอนรายชั่วโมง 
ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติการสอนรายชั่วโมง 
ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติการสอนรายชั่วโมง 
ดาวน์โหลดรายละเอียด


ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติการสอนรายชั่วโมง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ดาวน์โหลดรายละเอียด


ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  นักการภารโรง  
ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ 
ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ก่อสร้างเสาธง ความสูง 19 เมตร 
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องเรียนอัจฉริยะ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-Bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
 
ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ  เรื่อง  ยกเลิกประกาศ การจำหน่ายวัสดุ โดยวิธีขายทอดจลาด
าวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง  ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2562 
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุเป็นกระเบื้องมุงหลังคา

โดยวิธีขายทอดตลาด
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและ
เสาวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
( E - Bidding )
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ควบคุมภาพและเสียงด้วยคอนโทรลเลอร์
 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E - Bidding)  
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
ควบคุมภาพและเสียงด้วยคอนโทรลเลอร์ 
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Bidding)  ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ  เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
  ดาวน์โหลดเอกสาร   วารสารแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน


ระบบบริหารงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

บทเรียนออนไลน์

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง


สถิติ
เยี่ยมชม
314294  กิจกรรม

RSS ครูบ้านนอก

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
   


คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน
   


ส.บ.ม.ท.เตรียมยื่น 21 ข้อเสนอแนะ ต่อ รมว.ศธ.คนใหม่
   


เด็กโรงเรียนขยายโอกาสลดฮวบจี้ สพท.แก้ปัญหา
   


"ณัฎฐพล" แบ่งงาน 2 รมช.ศธ.รับผิดชอบ
   


"ณัฏฐพล"ลั่นตั้งเป้า 1 เดือน ลุยงานการศึกษา ให้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง ดึงมืออาชีพดูการใช้งบฯให้ถูกต้อง คุ้มค่า
   


"ณัฏฐพล"ขอนับหนึ่งศึกษาปัญหาโรงเรียนทั้งประเทศ ให้ความสำคัญเรื่องครูอันดับ 1
   


สกศ.สแกนร่างกฎหมายการศึกษาฉบับ กอปศ.
   


แนะนศ.ปี 3 ปี 4 เรียนสาขาขาดแคลนแทนปิด ป.บัณฑิต
   


ชงรัฐสานต่อโครงการครูคืนถิ่น-เป้าหมายระยะยาว
   KM-KNICEC © 2013 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน


Generated 0.665048 sec.