รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัฐของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566