วิทยาลัยการอาชีพควนขนุนเปิดรับสมัครเรียนในระบบออนไลน์ Happy life happy work & happy family at “khuan khanun” เปิดโลกการศึกษาเพื่ออาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน รับรองมีงานทำ ๑๐๐% ต้องเรียนอาชีพ ที่นี่ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ## เปิดสาขาใหม่ รับจำนวนจำกัด ดังนี้ ระบบทวิภาคี ## ๑. ระดับปวช. สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล ๑๐ คน (เรียนในสถานศึกษา ๓ ภาคเรียน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ๓ ภาคเรียน) ๒.ระดับ ปวส.สาขางานเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (เรียนในสถานศึกษา ๒ ภาคเรียน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ๒ ภาคเรียนกับบริษัทที่ได้มาตรฐาน) ## รับทั้งผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาและที่ทำงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ เรียนแบบ block course ในสถานศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ## เรียนใกล้บ้าน ไม่ไกลแม่ คุณครูดูแล จบแล้วมีอาชีพแน่นอน##

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
214 ม.6 ต.ชะมวง

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทร 074-617187
โทรสาร 074-617163
Email :knicec.vec@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก วันที่ 27 กันยายน 2565

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก  วันที่ 22 กันยายน 2565

- คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

- ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้ปละปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ IOT ไทนแลนด์ 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 มีนาคม 2565

- ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 มีนาคม 2565

- ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 มีนาคม 2565

ระบบบริหารงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

บทเรียนออนไลน์

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

StatisticCounter

773977

Activity