:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน:::
ปรัญญาวิทยาลัย วิชาการล้ำเลิศ ประเสริฐ์คุณธรรม ก้าวนำชุมชน