โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการซ่อมบริการเครื่องยนต์ยันมาร์

เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2556 ด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการซ่อมบริการเครื่องยนต์ยันมาร์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร อุปกรณ์และเครื่องมือ จากบริษัท ยันมาร์ เอส.พี.จำกัด 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


auto

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล