บทความที่ค้นพบ

• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ข่าวนักเรียน-นักศึกษา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Ext-8
•
•
•
•
•
•
• Ext-8
• Ext-8
• Ext-8
• Ext-8

 

 

 

 

 

 

 

 

-- ประกาศประชาพิจารณ์เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา อ่าน

- ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาบริการชุมชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาและช่วยเหลือ ประชาชน  จึงขอเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่๖ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน

Caption

- ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน อ่าน วันที่ 11 ตุลาคม 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก วันที่ 27 กันยายน 2565

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก  วันที่ 22 กันยายน 2565

- คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

- ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้ปละปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ IOT ไทนแลนด์ 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 มีนาคม 2565

- ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 มีนาคม 2565

- ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 มีนาคม 2565