บทความที่ค้นพบ

• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ข่าวนักเรียน-นักศึกษา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Ext-8
•
•
•
•
•
•
• Ext-8
• Ext-8
• Ext-8
• Ext-8

 

 

 

 

 

-ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 22 มีนาคม 2565

-ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 22 มีนาคม 2565

-ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 1 มกราคม 2565

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้และปฏิบัติการควบคุมอัจฉริยะ IOT ไทยแลนด์ 4.0  ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 16 ธันวาคม 2564

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 8 ธันวาคม 2564/3

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 8 ธันวาคม 2564/2

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 8 ธันวาคม 2564/1

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร

-คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2565 ห้องเรียนปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ IOT ไทยแลนด์ 4.0 ดาวน์โหลดเอกสาร

-ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร

-ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง  ประกาศเชิญชวนเสนอรารา  จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้และปฏิบัติการควบคุมระบบอัจฉริยะ Iot ไทยแลนด์ 4.0  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัฑณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร