วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา โดยมีนายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีกิจกรรมให้ความรู้ และวิธีการดับเพลิงที่ถูกวิธี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุม โรงอาหารใหม่ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


KNICEC

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ