วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม 'รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสารที่ก่อให้เกิดอันตราย และเกิดโรคต่างๆในบุหรี่ ให้ตระหนักถึงโทษ ผลเสียของการสูบบุหรี่ ที่มีต่อตัวผู้สูบ และบุคคลรอบข้าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KNICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ