วันพุธ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางอมลรดา หนูแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา มูสิกนิลพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหารคณะครูหัวหน้าชมรมวิชาชีพและนักเรียนนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KNICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ