วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางอมลรดา หนูแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อมุ่งเน้นและปลูกฝังให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ณ พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KNICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ