✨๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช✨ วันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางอมลรดา หนูแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา มูสิกนิลพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุนและนายสุชาติ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เข้าร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) โดยมีนายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KNICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ