วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางอมลรดา หนูแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน นายศักดิ์ดา มูสิกนิลพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุนและนายสุชาติ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ในวันเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมให้โอวาท แก่นักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมหน้าเสาธงและนายอัษฎาวุธ จำปานิล ครูแผนกช่างไฟฟ้า ได้แนะนำตัวในโอกาสได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KNICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ