วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุนพร้อมด้วยนายประสพโชค จิตประสงค์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมกิจกรรม”การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้” และรับเกียรติบัตร โรงเรียนคู่พัฒนา การจัดการอาชีพเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้าสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วย LARMNOT MODEL คุณภาพระดับดีเยี่ยม พร้อมโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนวัดแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัด พัทลุง ณ โรงแรมขนอมซันไรน์รีสอร์ตแอนบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KNICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ