วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ภายใต้การบริหารงานโดย นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูฝึกในสถานประกอบการและสถานประกอบการดีเด่น ได้รับเกียรติจาก ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้นายพิมนศิลป์ ทัพนันตกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้คัดเลือกครูฝึกในสถานประกอบการ และสถานประกอบการดีเด่น ทั้งสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น ๔ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง #วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KNICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ