วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ภายใต้การบริหารงานโดย นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารโรงอาหารใหม่ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KNICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ