25 มิถุนายน 2565⭐️⭐️🌟 🌟วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 🌟 ออกให้บริการซ่อม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตรและรถจักรยานยนต์ ภายใต้โครงการ Fix it - จิตอาสา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับเทศบาลตำบลโตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่ที่ 2 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง #วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KNICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ