วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยและพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประธานในพิธีนายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน บูชาไหว้พระภูมิเจ้าที่ บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก นายชนสรณ์ จิตภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย การจัดกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้บุคลากรของวิทยาลัยและนักเรียน นักศึกษาระลึกถึงผู้ที่ก่อตั้งวิทยาลัยและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ที่ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ สั่งสอนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ณ หอประชุมโรงอาหารใหม่ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KNICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ