วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน มอบหมายให้นายสราวุธ อนุศิลป์ หัวหน้างานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ดำเนินการรับลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาทุกกลุ่ม ทุกระดับชั้น บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เข้าร่วม ณ หอประชุมโรงอาหารใหม่ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KNICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ