โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงอาหารใหม่ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KNICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ