ครู วิสา หนูคงไหมชื่อ                    ครูวิสา หนูคงไหม

ตำแหน่ง             พนักงานราชการ ครู
หน้าที่รับผิดชอบ  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
                        หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
รายวิชาที่สอน     งานส่งกำลังรถยนต์
                        ศูนย์บริการรถยนต์
ที่ปรึกษา            ชั้น ปวส 2    55 สทย.1
เบอร์ติดต่อ          089-1986470
อีเมล์                 [email protected]