วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีกิจกรรมคือ บูชาไหว้พระภูมิเจ้าที่ ทำบุญตักบาตร บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


KNICEC

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ