วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีกิจกรรมคือ บูชาไหว้พระภูมิเจ้าที่ ทำบุญตักบาตร บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และวิทยาลัยได้รับเกียรติจากนายขจร เหมจินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ตลอดจนแขกผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย การจัดกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ระลึกถึงผู้ก่อตั้งวิทยาลัยและปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุมโรงอาหารใหม่ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


KNICEC

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ