วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนางละม่อม เอียดคง รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยได้พบปะ พูดคุย กับผู้ปกครอง ในด้านการจัดการเรียนการสอนในสายอาชีพและระบบดูแลผู้เรียนในสถานศึกษา มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาและให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาพบปะ พูดคุย กับครูที่ปรึกษาของนักเรียนนักศึกษา #วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน #งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน #KNICEC #อาชีวะ #อาชีวสร้างชาติ

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


KNICEC

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ