วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ภายใต้การบริหารงานโดย นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย 🇹🇭 ธงชาติเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียว ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


KNICEC

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ